Numer alarmowy     112           
Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego "MEDITRANS" tel. 999 lub 22 52 51 200
Komenda miejska państwowej straży pożarnej tel. 998 lub 22 59 67 998
Komenda stołeczna policji tel. 997 lub 22 603 65 55
Służba dyżurna centrum zarządzania kryzysowego tel. 22 196 56 lub 22 443 01 12
Straż miejska m.st. Warszawy tel. 986 lub 22 598 69 86
Pogotowie gazowe tel. 992 lub 22 628 45 87, 22 667 39 00          
Państwowa agencja atomistyki centrum ds. Zdarzeń radiacyjnych państwowej agencji atomistyki tel. 22 194 30 lub 22 621 02 56 783 920 151
MPWIK pogotowie wodogciągowo-kanalizacyjne tel. 994 lub 22 445 50 00
Pogotowie ciepłownicze VEOLIA tel. 993, 22 658 58 88 lub 22 658 50 00
Pogotowie energetyczne INNOGY STOEN operator tel. 22 821 31 31
Pogotowie drogowe tel. 19 633 lub 22 558 90 00
Informacja o wypadkach tel. 19 790